Baltic Brown

kraj pochodzenia: Finlandia

gęstość: 2680 kg/m3
nasiąkliwość: 0,20%
odporność na ściskanie: 194 MPa
moduł pęknięcia: 12,8 MPa
Filtry

Brązowe, Ciemne