Eagle Red

kraj pochodzenia: Finlandia

gęstość: 2630 kg/m3
nasiąkliwość: 0,15%
odporność na ściskanie:
moduł pęknięcia:
Filtry

Brązowe, Ciemne, Czerwone