Baltic Green

kraj pochodzenia: Finlandia

gęstość: 2800 kg/m3
nasiąkliwość: 0,16%
odporność na ściskanie: 150 MPa
moduł pęknięcia: 12,8 MPa
Filtry

Ciemne, Zielone