Balmoral

kraj pochodzenia: Finlandia

gęstość: 2644 kg/m3
nasiąkliwość: 0,15%
odporność na ściskanie: 184 MPa
moduł pęknięcia: 10,58 MPa
Filtry

Brązowe, Ciemne