Vanga

kraj pochodzenia: Szwecja

gęstość: 2635 kg/m3
nasiąkliwość: 0,15%
odporność na ściskanie: 1245 kg/cm2
moduł pęknięcia: 198kg/cm2
Filtry

Brązowe, Ciemne, Czerwone