Dobierz pakiet wizualizacji

Standardowy

500zł

jedna korekta

pliki .png ze statycznymi ujęciami projektu

czas realizacji: do 2 dni

Animowany

700zł

dwie korekty

pliki .png ze statycznymi ujęciami projektu

animacja projektu (prywatny link do youtube)

czas realizacji: do 3 dni

Interaktywny

1000zł

trzy korekty

pliki .png ze statycznymi ujęciami projektu

animacja projektu (prywatny link do youtube)

interaktywny model 3d

czas realizacji: do 5 dni

Standardowy

przykład realizacji pakietu standardowego

Animowany

przykład realizacji pakietu animowanego

Ujęcia z planu standardowego

Interaktywny

przykład realizacji pakietu interaktywnego

Ujęcia z planu standardowego

Film z planu animowanego

Galeria