Aurora

kraj pochodzenia: Indie / Finlandia

gęstość: 2750 kg/m3
nasiąkliwość: 0,09%
odporność na ściskanie: 210 MPa
Filtry

Brązowe, Ciemne