Azul Noche

kraj pochodzenia: Hiszpania

gęstość: 2710 kg/m3
nasiąkliwość: 0,17%
odporność na ściskanie: 1251 kg/cm2
moduł pęknięcia: 81 kg/cm2
Filtry

Ciemne, Szare