Verde Marina

kraj pochodzenia: Indie

gęstość: 2740 kg/m3
nasiąkliwość: 0,20%
odporność na ściskanie: 2180 kg/cm2
moduł pęknięcia: 138 kg/cm2
Filtry

Jasne, Szare, Zielone