Verde Bahia

kraj pochodzenia: Brazylia

gęstość: 2710 kg/m3
nasiąkliwość: 0,18%
odporność na ściskanie: 1820 kg/cm2
moduł pęknięcia: 127 kg/cm2
Filtry

Ciemne, Zielone