Orion

kraj pochodzenia: Indie

gęstość: 2650 kg/m3
nasiąkliwość: 0,21%
odporność na ściskanie: 1870 kg/cm2
moduł pęknięcia: 196 kg/cm2
Filtry

Ciemne, Fioletowe