Premium Black

kraj pochodzenia: Indie

gęstość: 3091 kg/m3
nasiąkliwość: 0,1%
odporność na ściskanie: 263 MPa
moduł pęknięcia: 33,4 MPa
Filtry

Ciemne, Czarne