Rosso Porino

kraj pochodzenia: Hiszpania

gęstość: 2600-2650 kg/m3
nasiąkliwość: 0,30-0,33%
odporność na ściskanie: 112,7-188,4 MPa
moduł pęknięcia: 11,7-15,6 MPa
Filtry

Jasne, Kremowe