Wizualizacja pomnika | Wiscount White + Szwed

Projekt oraz fotorealistyczna wizualizacja pomnika. Połączenie granitów Wiscount White i Szwed.