Santiago Red

kraj pochodzenia: Ukraina

gęstość: 2653-2670 kg/m3
nasiąkliwość:
odporność na ściskanie: 115-178 MPa
moduł pęknięcia: 8-18 MPa
Filtry

Brązowe, Ciemne, Czerwone