Nero Angola

kraj pochodzenia: Angola

gęstość: 2880 kg/m3
nasiąkliwość: 0,09%
odporność na ściskanie: 2570 kg/cm2
moduł pęknięcia:
Filtry

Ciemne, Czarne, Szare