Bohus Czerwony

kraj pochodzenia: Szwecja

gęstość: 2640 kg/m3
nasiąkliwość: 0,14%
odporność na ściskanie: 187,6 MPa
moduł pęknięcia: 11,8 MPa
Filtry

Brązowe, Ciemne, Czerwone