Wizualizacja pomnika | Szwed + Kuru Grey

Projekt oraz fotorealistyczna wizualizacja pomnika. Połączenie granitów Szwed i Kuru Grey.