Pomnik autorski „Holo 2” | widok 360°

Wzór zastrzeżony. Wszelkie próby kopiowania bez zgody autora będą skutkowały wszczęciem postępowania prawnego.

Animacja poglądowa | wideo