Paradiso

kraj pochodzenia: Indie

gęstość: 2638-2690 kg/m3
nasiąkliwość: 0,2-0,35%
odporność na ściskanie: 183,5-233 MPa
Filtry

Brązowe, Ciemne