Kuru Grey

kraj pochodzenia: Finlandia

gęstość: 2660 kg/m3
nasiąkliwość: 0,33%
odporność na ściskanie: 297 MPa
Filtry

Jasne, Szare