Juparana

kraj pochodzenia: Indie

gęstość: 2570 kg/m3
nasiąkliwość: 0,18%
odporność na ściskanie: 1610 kg/cm2
Filtry

Brązowe, Jasne