Indian Black

kraj pochodzenia: Indie

gęstość: 3105 kg/m3
nasiąkliwość:
odporność na ściskanie: 427,7 MPa
Filtry

Ciemne, Czarne