Gnejs

kraj pochodzenia: Szwecja

gęstość: b.d.
nasiąkliwość: b.d.
odporność na ściskanie: b.d.
moduł pęknięcia: b.d.
Filtry

Brązowe, Ciemne, Czerwone