Amarello

kraj pochodzenia: Hiszpania

gęstość: 2570 kg/m3
nasiąkliwość: bd
odporność na ściskanie: 1980 kg/cm2
Filtry

Jasne, Żółte