Emerald Pearl
Norwegia
gęstość
2710 kg/m3
nasiąkliwość
0,18%
ściskanie
1420 kg/cm2
moduł pęknięcia
135 kg/cm2