Oro Veneziano
Brazylia
gęstość
2650 kg/m3
nasiąkliwość
0,25 %
ściskanie
1680 kg/cm2
moduł pęknięcia
104 kg/cm2