Verde Tropical
Brazylia
gęstość
2720 kg/m3
nasiąkliwość
0,20 %
ściskanie
2225 kg/cm2
moduł pęknięcia
114 kg/cm2