Mahogany
Szwecja
gęstość
2740 kg/m3
nasiąkliwość
0,08 %
ściskanie
1920 kg/cm3
moduł pęknięcia
185 kg/cm3