Szwed
Szwecja
nasiąkliwość
0,04 %
ściskanie
267 N/mm2
ścieranie
6,1 cm2/mm2