Crema Julia
Hiszpania
gęstość
2,64 g/cm3
nasiąkliwość
0,18 %
ściskanie
145 MPa
zginanie
10,5 MPa
ścieranie
11,49 ASTM