Indian Black
Indie
gęstość
3,03 g/cm3
nasiąkliwość
0,01 %
ściskanie
202 MPa
zginanie
35,3 MPa
ścieranie
0,72 mm