Verde Marina
Indie
gęstość
2740 kg/m3
nasiąkliwość
0,20 %
ściskanie
2180 kg/cm2
moduł pęknięcia
138 kg/cm2