Nero Zimbabwe
Zimbabwe
gęstość
3090 kg/m3
nasiąkliwość
0,13 %
ściskanie
369,5 MPa
moduł pęknięcia
29,6 MPa