Kashmir Gold
Indie
gęstość
2,60 g/cm3
nasiąkliwość
0,29 %
ściskanie
281 N/mm2
moduł pęknięcia
10,3 N/mm2