Baltic Brown
Finlandia
gęstość
2640 kg/m3
nasiąkliwość
0,18 %
ściskanie
1880 kg/cm2
moduł pęknięcia
120 kg/cm2