Tokowski
Ukraina
gęstość
2,66 g/cm3
nasiąkliwość
0,24 %
ściskanie
180 MPa
zginanie
18 MPa
ścieranie
0,2 mm