Kapuściński
Ukraina
gęstość
2,70 g/cm3
nasiąkliwość
0,35 %
ściskanie
165 MPa
zginanie
12,5 MPa
ścieranie
0,48 mm