Balmoral
Finlandia
gęstość
2,63 g/cm3
nasiąkliwość
0,15 %
ściskanie
191 MPa