Orion
Indie
gęstość
2650 kg/m3
nasiąkliwość
0,21 %
ściskanie
1870 kg/cm2
moduł pęknięcia
196 kg/cm2