Vanga
Szwecja
gęstość
2635 kg/m3
nasiąkliwość
0,15 %
ściskanie
1245 kg/cm2
ścieranie
0,38 mm
moduł pęknięcia
198 kg/cm2