Giallo Veneziano
Brazylia
gęstość
2650 kg/m3
nasiąkliwość
0,27 %
ściskanie
1690 kg/cm2
moduł pęknięcia
108 kg/cm2