Strzegom
Polska
gęstość
2,65 g/cm3
nasiąkliwość
0,30 %
ściskanie
180 MPa
zginanie
15,7 MPa
ścieranie
0,21 cm
mrozoodporność
25 (całk.)