Strzelin
Polska
gęstość
2,63 g/cm3
nasiąkliwość
0,27 %
ściskanie
146 MPa
ścieranie
1,5 mm
mrozoodporność
25 (całk.)